fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
2010
Meniny na web

Pozvánka

 

Harmonogram Zimnej školy 2010

 

Zimná škola 2010 (Natália Plevková)

 

FOTO galéria


Zaujíma Vás, či by aj na Slovensku bola možná kauza Enronu a Bernarda Madoffa?


Chceli by ste vedieť niečo viac o tom, ako bojovať proti ekonomickej kriminalite? I na tieto otázky dali odpoveď prednášky Zimnej školy 2010.

 

Prvý ročník tematickej Zimnej školy pripravila Katedra účtovníctva a audítorstva pri príležitosti 70. výročia našej Almy Mater za účasti odborníkov z audítorských firiem Ernst & Young a TPA Horwarth, Akadémie policajného zboru SR, Inštitútu interných audítorov, ACCA a ďalších.

 

V posledných rokoch sa pozornosť verejnosti ešte viac zameriava na sledovanie káuz v súvislosti s falšovaním účtovných výkazov, ktoré prispeli k mnohým bankrotom bánk a podnikov. Medzi hlavné motívy takéhoto neetického správania podnikov je snaha o poskytnutie lepšieho obrazu o hospodárení a finančnej situácii podnikov, sťaženie identifikácie rizík plynúcich z doterajšieho fungovania a zahmlenie miery zraniteľnosti podniku. Uplatňovanie nástrojov detekcie takýchto podvodov je náplňou forenzného účtovníctva a práve táto problematika bola obsahom Zimnej školy 2010.

 

Náplňou prvého dňa boli úvodné informácie o forenznom účtovníctve a ekonomickej kriminalite, tzn. definovanie kriminality v ekonomike, aká je jej štruktúra, ktoré faktory ovplyvňujú jej páchanie, ako pracujú príslušníci Policajného Zboru pri odhaľovaní a dokazovaní trestných činov kriminality v ekonomike, ale aj problematika daňových únikov, daňových podvodov a pranie špinavých peňazí a to v podaní pedagógov z Akadémie policajného zboru doc. Ing. Jozefa Stieranku, PhD. a doc. Ing. Miroslava Lisoňa, PhD.. Pani Polednová za ACCA prezentovala význam profesionality a úlohu etiky v profesii účtovníka/audítora, keďže etika je neoddeliteľná súčasť kvalifikácie ACCA i iných profesijných organizácií.

 

Druhý deň sme privítali nielen zástupcov viacerých spoločností ale aj pána Taliaferro R. William z Americkej ambasády, ktorý predstavil študentom prístup americkej vlády k problematike podvodov v korporátnom sektore (ENG).

 

Právne hľadisko danej problematiky priblížil študentom JUDr. Martin Kluch, ktorý svoju prezentáciu zameral na trestnoprávnu zodpovednosť členov štatutárnych orgánov za zavedenie kontrolných procesov pôsobiacich proti podvodom v spoločnostiach a za audítorov vystúpil pán Ing. Ivan Paule, FCCA z TPA Horwath s prednáškou na tému zodpovednosť a práca audítora počas auditu pri odhaľovaní podvodov – aplikácia štandardu ISA 240.

 

Tretí deň sa niesol v duchu prípadových štúdii pod vedením odborníkov z Ernst&Young. Prípadové štúdie boli zamerané na metódy detekcie podvodného konania, identifikáciu falošných dokumentov. Prednášky Zimnej školy 2010 boli zakončené prezentáciou prieskumov o stave ekonomickej kriminality v Európe.

 

Cieľom tejto akcie bolo zvýšiť povedomie študentov o forenznom účtovníctve. Prednášky prebiehali interaktívnou formou priamo na pôde Ekonomickej univerzity. Študenti, ktorí by chceli v tejto sfére pracovať si potvrdili, že význam forenzného účtovníctva v poslednej dobe výrazne rastie a pokiaľ chcú držať krok s dobu, nemal by tento termín „forenzné účtovníctvo“ byť iba prázdnym slovným spojením, ale prostriedkom na boj proti ekonomickej kriminalite.

Partneri 1. ročníka Zimnej školy boli:

 


TPA Horwath EY acca