fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
Štipendia
Meniny na web

Štipendia

Ritchie Jennings Memorial Scholarship

ACFE Nadácia podporuje vzdelávanie vysokoškolských študentov v oblasti účtovníctva, obchodu, financií a trestného súdnictva na celom svete prostredníctvom Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Programu. Študenti v národnom aj medzinárodnom merítku sa môžu uchádzať o 4 rôzne úrovne štipendií: jeden krát 10.000 dolárove štipendium, dva krát 5.000 dolárove štipendiá, štyri krát štipendiá  po 2.500 dolárov a dvadsať tri krát štipendiá po 1.000 dolárov. Ritchie-Jennings Memorial Scholarship štipendiá zahŕňajú celoročné členstvo v ACFE nadácií. Viac informácií nájdete na nasledujúcej webovej stránke.

 http://www.acfe.com/membership/students.asp?copy=scholarship