fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
O zimnej škole
Meniny na web

Forenzné účtovníctvo je v kurze!

V správach doma aj vo svete sa forenzní účtovníci vykresľuje ako „poľovnícke psi, ktoré striehnu na podvody a nelegálne transakcie v záznamoch podnikateľských jednotiek". Rovnako forenzné účtovníctvo patrí do „prvej dvadsiatky najvyhľadávanejších povolaní budúcností“ a je to jedno z osmich najlepšie kariérne sa vyvíjajúcich pracovných pozícií. 

Čo forenzní účtovníci robia?

Forenzní účtovníci pomáhajú pri riešení občianskoprávnych sporov ako aj rieši trestné stíhania pri finančných trestných činoch. Títo odborníci tiež pomáhajú pri prevencii podvodov a pri majetkovo právnom vysporiadaní.  Forenzní účtovníci často pracujú s ďalšími odborníkmi, ako  súkromnými vyšetrovateľmi, oddelením kriminálnej polície a advokáti, aby svojou prácou preskúmali fakty a rozvíli stratégiu sporu. Forenzní špecialisti môžu tiež spevdčiť ako znalci na súde kvôli ich špecializovaným znalosti. Typické angažmán zahŕň vyšetrovania zamestnaneckých podvodov, podvodov vo finančných výkazoch, podvody pri výkone povolania, obchodné spory, podvody pri ohodnocovaní a pod..

Forenzné účtovníctvo verzus audit

Charakteristika forenzného účtovníctva a rozlíšenie služieb forenžného účtovníka od služieb poskytovaných finančným auditorom a odhalenia podvodu finančných výkazov pri audite 

Všetky tri poskytované služby zahŕňajú vyšetrovanie a vyšetrovacie postupy. Pri jednotlivých zákazkach sa tieto rozdiely prejavia v cieľoch poskytnutých služieb, pri vykonaných úkonoch, a v neposlednom rade v stranám, ktorým je vykonávateľ služby zodpovedný. 

Finančný audit: Cieľom audítora pri finančnom audite je vyjadriť stanovisko, či informácie uvedené v súbore finančných výkazov sú verne v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami (priamo alebo nepriamo stanovené napr. v zákone, IFRS, US GAAP). Tieto zákaky sú prijímané po transakciách, ktoré sa uskutočnili a sú vykonávané v súlade so všeobecne uznávanými normami pre audit (napr. ISA, GaAs). Funkciu auditora potvrdzuje podnik a audítor nesie zodpovednosť voči klientovi a všetkým tretím stranám, ktoré sa môžu spoľahnúť na zostavenú účtovnú závierku.

Odhalenie podvodu finančných výkazov pri audite: Cieľom audítora pri výkone týchto služieb je posúdenie pravdepodobnosti možného vzniku podvodu ako aj prípadné zabránenie jeho vzniku v podnikateľskom a regulačnom prostredí. Obyčajne sa takého zistenia vykonávajú prostredníctvom prehodnocovania existujúcich kontrol na prevenciu a odhaľovanie podvodných transakcií. Odporúčania, na zavedenie postupov na odhaľovanie alebo predchádzanie podvodov môžu byť súčasťou tejto zákazky. Tieto služby sú zvyčajne poskytované na proaktívnej báze a nemali by sa zamieňať so službami vyšetrovania podvodov, ktoré sú vykonávané forenznými účtovnými špecialistami. Auditor pri odhaľovaní podvodu finančných výkazov sa zodpovedá svojmu zamestnávateľovi alebo klientovi. 

Forenzné účtovníctvo: Ciele zákaziek forenzného účtovníka sa špecificky definujú do podoby rôznych problémov, ktoré zadáva objednávateľ zákazky na tieto služby. Klient definuje konkrétne ciele, ako je výpočet strát, výpočet poplatkov, vypočet hodnoty dôchodkového plánu, atď.  Účtovník môže použiť určité vyšetrovacie techniky podobné tým, ktoré sa používajú pri finančnom audite, ale ciele týchto postupov sú úplne odlišne. Funkcia forenzného účtovníka nie je vyžiadanou a potvrdzovanou funkciou, a forenzný účtovník sa zodpovedá iba svojmu klientovi.